Xử Lý Nước Nhiễm Phèn Trường Đại Học Hoa Sen

Giá: Liên hệ

Công Suất : 30.000l/h
Xuất Xứ :USA – ẤN ĐỘ-ĐỨC