Xử Lý Nước Giếng Nhiễm Vôi Làm Mềm Nước

Giá: Liên hệ

Công Suất : 7000l/h
Xuất Xứ: USA- ẤN ĐỘ -ĐỨC